מרכז ייעוץ והרשמה 1-700-700-741

הסמכה ממשלתית לשמאות רכוש – האם יש דבר כזה? ראיון עם עמוס רגב, יו”ר ענף החקלאות באיגוד השמאים בישראל

האם יש הסמכה מממשלתית בשמאות רכוש? למרות כל מיני הצהרות על הכרה ממשלתית בלימודי שמאות רכוש, עמוס רגב, יו"ר ענף החקלאות באיגוד השמאים, מבהיר שאין הסמכה מממשלתית לשמאי רכוש ולמה צריך כזו

האם יש הסמכה ממשלתית לשמאות רכוש וחקלאות? ראינו שיש מכללות שמתפארות בכך שרק בהן יש הכרה של משרד הכלכלה. למיטב ידיעתנו אין הסמכה באישור הממשלה למקצוע שמאות החקלאות והרכוש, בניגוד לשמאות מקרקעין או רכב. יצאנו לברר עם שמאי הרכוש והחקלאות, בורר ומגשר, מר עמוס רגב, יו”ר ענף החקלאות באיגוד השמאים בישראל.

האם יש אישורים ממשלתיים או הסמכה ממשלתית לשמאות רכוש וחקלאות?

עד כמה שידוע לי, אין כל אישור ממשלתי והסמכה כלשהי לשמאי חקלאות ורכוש.

שני התחומים היחידים בתחום השמאות הקבועים בחוק הם: תחום שמאות המקרקעין ותחום שמאות הרכב. הרציונל העומד מאחורי העובדה שרק לשני עיסוקים אלה בשמאות ישנו חוק, נעוץ בעובדה, שתחומים אלה מהווים אדנים חשובים בכלכלת המדינה, שכן הם נושאים בחובם היקפים פיננסיים משמעותיים וניכרים ביותר בכלכלתנו – נדל”ן ורכב, על כל המשתמע אף מהכנסות המדינה מתחומים אלה.

פטיש בית משפט. נושא: הסמכה ממשלתית לשמאות רכוש
כל אחד יכול להיות שמאי רכוש. נכון להיום אין חוק המסדיר הסמכה ממשלתית לשמאות רכוש

האם ניסו לקדם חוק להסמכת שמאות רכוש וחקלאות, כמו החוקים לשמאי רכב ומקרקעין?

היו כמה ניסיונות לקדם הצעות חוק בתחומי שמאות אלה, וכולן יצאו מבית היוצר של איגוד השמאים בישראל (לשעבר, איגוד שמאי הביטוח בישראל) שעם חבריה אני נמנה.

חמש הצעות חוק הוגשו על ידי:

ח”כ מר רובי ריבלין, עד לאחרונה נשיא המדינה (בכנסת הארבע עשרה והחמש עשרה).

ח”כ מר דוד אזולאי (בכנסת השש עשרה).

ח”כ  מר זאב בילסקי (בכנסת השמונה עשרה).

וח”כ מר מיקי רוזנטל (בכנסת העשרים).

כל ההצעות כשלו כבר בשלבים הראשונים של קידומן, ולאו דווקא מסיבות ענייניות, אלא מסיבות טכניות ופרוצדולריות, אך אין להוציא מכלל אפשרות שהכשל נעוץ בכך שכל מי שהוביל הצעות חוק אלה, לא עמד מול הלחצים של מתנגדי החוק שלו הוא נחשף ולא היה נחוש דיו ומשכנע עד להגעה לקו הגמר.

יום אחד זה יקרה, רק אם המדינה תהיה מעוניינת לשמור על זכויות אזרחיה (הדברים אמורים לא רק למבוטחי חברות הביטוח), למנוע שליטה מוחלטת של חברות הביטוח (גם עורכות את הפוליסה, גם גובות את הפרמיה וגם קובעות מי יהיה השמאי בחלקן באמצעות שמאי בית, עד כדי ניגוד עניינים, אף אם הוא לכאורי) ואנדרלמוסיה בתחומים אלה.

שם ומייל פה ונשלח לך את כל מה שצריך לדעת על
לימודי שמאות רכוש

אף אחד לא יודע למה אין עד היום הסמכה ממשלתית לשמאות רכוש וחקלאות

למה בעצם לא מצליחים לקדם את החוק לשמאי חקלאות ורכוש?

 אין על כך תשובה ברורה ומצב זה כשלעצמו תמוה, אך הסברה היא, שחיקוק חוק בתחום שמאות החקלאות והרכוש עומד מול ובניגוד לחופש העיסוק, חוק יסוד בפני עצמו.

 נכון להיום, כל מי שרוצים לעסוק בתחומים אלה יכולים לעשות זאת בנקל, אם כי אליה וקוץ בה, צריכים להיות ברשות כל מי שמעוניינים לעסוק בתחומים אלה  ידע, מיומנות, מומחיות וכלים מתאימים, שאם לא כן, יכולים העוסקים בתחומים אלה להחטיא את המטרה ובמקום לשרת את שולחיו, להסב להם נזק.

על כך עמד בעבר בית המשפט העליון שדן בסוגיית מיהו “מומחה”, שקבע שלא חייבות להיות ברשות העוסקים במלאכה חשובה זו תעודות, אך צריך שיהיו להם, הידע והמיומנות הדרושים ומשקל לקביעותיהם, לרבות בין היתר בעת מתן עדות וחקירה על חוות הדעת בהליך משפטי  כלשהו – כך למשל, בית המשפט העליון קבע, שגם אוטודידקט יכול להיקרא מומחה, אף שהכשיר עצמו באופן עצמאי ללא כל השכלה פורמלית, ובהערת אגב, עם האוטודידקטים המפורסמים הידועים לכולנו, נמנים בין היתר: לאונרדו דה-וינצ’י, אחד העם, יוסף שלום אליישיב, דב סדן ועוד רבים אחרים שהיו מומחים בתחומם.

“יש כמה מבחנים שיש בהם כדי לקבוע מי אכן ראוי לעסוק בתחומים אלה – מבחנים מעשיים, המלצות, בחינת חוות דעת, בחינת סילבוס המכללה שבה הוכשר, גיל, תכונות אופי, עבר פלילי אם קיים, והחשוב מכל, קביעת כללים ותקנות ע”י המדינה שאינם כיום בנמצא”

 איך זה משפיע שאין חוק לשמאי חקלאות ורכוש?

 ההשפעות וההשלכות לאי קיום חוק בתחומים אלה, הרסניות באותם תחומים רבים ומגוונים שבהם יש לעוסקים במלאכה נגיעה. חוסר שליטה של המדינה על כל מי שעוסק בתחומים אלה, מוביל לזילות בעיסוקים אלה ע”י חלק ניכר מהעוסקים במלאכה שאין להם הידע, המיומנות והמומחיות הדרושים לכך. 

כך למשל, כאשר גורם כלשהו, חברת ביטוח, רשות, חברה ממשלתית, משרד ממשלתי, מוסד, גוף, ארגון ועמותה במגזר הציבורי וכן גורם כלשהו במגזר הפרטי, מעסיק בעל מקצוע בתחומי שמאות חקלאות ורכוש שאין לו הידע, המיומנות וההכשרה המתאימה לעסוק במלאכה זו, עלול למצוא את עצמו ניזוק קשות בשל חוסר מיומנות של בעל המקצוע שאותו בחר, או אף מזיק לצד שמנגד מסיבות אלה עד כדי התעמרות, עוגמת נפש, ייקור הליכים, התארכות הליכים בערכאות וכיוצ”ב.

מה צריך להשתנות בנוגע להסמכה ממשלתית לשמאות רכוש

איך יודעים מיהו שמאי חקלאות ורכוש ראוי?

אומנם יש כמה מכללות שמבצעות הכשרות בתחומים אלה, אבל בחלק מהמכללות ההכשרות דלות עד כדי חוכא ואטלולא, ממש צחוק ולעג. כל מי שמכשיר עצמו בארגונים אלה, שם כספו על קרן הצבי, דהיינו, מחד, משקיע את כספו מבלי לקבל תמורה נאותה להשקעתו, ומאידך, חושף את עצמו לתביעת רשלנות מקצועית בעתיד, לכן יש לנהוג בזהירות בעת בחירת המכללה המתאימה להכשרה.

 לשאלתך, יש כמה מבחנים שיש בהם כדי לקבוע מי אכן ראוי לעסוק בתחומים אלה – מבחנים מעשיים, המלצות, בחינת חוות דעת, בחינת סילבוס המכללה שבה הוכשר, גיל, תכונות אופי, עבר פלילי באם קיים, והחשוב מכל, קביעת כללים ותקנות ע”י המדינה שאינם כיום בנמצא.

 

מה היית מצפה שיהיה שונה בהסמכה לשמאות רכוש וחקלאות?

 אינני מקבל את דעתם של אלה הגורסים כי חיקוק חוק בתחומים אלה עומד בניגוד לחוק יסוד חופש העיסוק, שכן אף ענפי החקלאות והרכוש לסוגיהם השונים, מצויים בליבה של כלכלת המדינה ומתן יד חופשית לכל אחד לעסוק בתחומים אלה ללא כל פיקוח, מסוכן לכשעצמו. ניתן להתקדם צעד אחר צעד ולא ישר לחוקק חוק, אלא לקבוע בשלב ראשון כללים ותקנות יחד עם איגוד השמאים בישראל הגדול והיציג שפועל תחת תקנון שכלליו ברורים (מידי פעם מגמיש אף את התנאים מי אכן רשאי לעסוק בתחומים אלה וזכאי להימנות עם חבריו), יחד עם נציגי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר (משפטים וחקלאות), שאם לא כן, כבר כיום שוררת אנדרלמוסיה מוחלטת בתחומים אלה, והמצב רק ילך ויחמיר, ג’ונגל אמיתי, ובג’ונגל כפי שידוע, כללים משלו.

“מכללות מתיימרות ללמד במפגש אחד או במספר מפגשים מועט, תמוה ביותר”

עמוס, אתה מגיע מהתחום של השמאות החקלאית, האם אתה חושב שצריך להפריד בין שמאות רכוש לשמאות חקלאית?

לשני תחומים אלה בשמאות, יש נושאים חופפים ויש נושאים שהם בלעדיים. כך למשל, ניהול תיק שמאות, דיני ביטוח, דיני חוזים, דיני נזיקין, חוק השליחים לעניין תחומי אחריות, חבויות, הנדסי, חשמל, חדשנות, חשבונאות, מבנה הפוליסה והשומה ועוד, הינם תחומים חופפים – לא ניתן לצעוד הלאה אל התחום הנישתי של כל תחום ותחום בנפרד, מבלי לדעת ולהכיר תשתית בסיסית זו.

בקשר לחקלאות על ענפיו השונים, תחום זה מכיל בתוכו מגוון רחב של רכוש המצוי אף בתחום שמאות הרכוש, אך לשני תחומים אלה נושאים רבים ומגוונים בתחום השמאות החקלאית, הייחודיים להם.

כך למשל, בתחום החקלאות שעליו אני אמון יחד עם חבריי להנהלת הענף באיגוד השמאים בישראל ויחד עם הועד המרכזי והנשיאות, עשרות תחומים בענפי החי והצומח, מיכון חקלאי לסוגיו, שיטות גידול שונות ומגוונות, כלכלה חקלאית, תחשיבי משרד החקלאות, פענוח וקריאת תצלומי אויר, מדידות גרפיות, אתרים שונים במדיה (גוב-מאפ, גוגל ארט ואח’), חוות דעת עד  הכנת שומה חקלאית, השתלמויות מקצועיות, כנסים וימי עיון, סדרת מפגשים חזותיים לניתוח, בירור, ליבון ולימוד פסקי דין הנוגעים לתחומי השומה החקלאית, הפקעות והשבות מקרקעין לעניין המחוברים, שימושים (גז, דלק, מים, סניקה, תקשורת) וכיוצ”ב – את כל זה מכללות מתיימרות ללמד במפגש אחד ואו במספר מפגשים מועט, תמוה ביותר, מחייב הרמת גבה ו”קול קורא”, ע”מ למנוע הולכת שולל, גם של התלמידים (נותני השירות בעתיד) וגם של מזמיני השירות במגזר הציבורי והפרטי.

כיום איך מעסיקים בוחרים שמאי חקלאות ורכוש אם אין הסמכה ממשלתית לשמאות רכוש?

אותם מעסיקים שכבר קולטים שמאים, עושים זאת על סמך בחינת יכולתם של אותם שמאים ליתן מענה במתן שרות מקצועי, אך בפועל, כמעט ולא נקלטים שמאים חדשים אצל מעסיקים, בעיקר בשל חוסר מיומנות של חלק ניכר מהם, שלא קיבלו את ההכשרה המתאימה לכך.

לשם כך, נרתמתי לאחרונה, לסייע בהעשרת ידיעותיהם של הסטודנטים במכללת אפיק, על מנת להוסיף על הקיים ולהקנות להם את הידע והכלים המתאימים בתחומי החקלאות והרכוש.

13 מפגשים זה לא מספיק

לסיכום, אלי קאופמן , בעלי המכללה, מוסיף “אין ספק שקורס קצר של 13 מפגשים זו רק ההתחלה בעולם שמאות החקלאות והרכוש ולכן הקדמנו והוספנו לקורס הזה 4 דיסציפלינות נוספות שהם כלי עזר משמעותי בהסמכה לשמאות רכוש וחקלאות. הם אומנם עדיין לא הסמכה ממשלתית לשמאות רכוש, אך הם מוסיפים הרבה:

  • עד מומחה לבית משפט.
  • סוקר סיכונים לבית משפט שאותו מעביר השמאי מר קובי רז, לשעבר, יו”ר ענף הרכוש באיגוד השמאים בישראל.
  • הערכת אמנות.
  • התמחות בנזקי מים.

     כרטיס ההסמכה של אפיק המעיד על ההכשרה המקיפה בלימודי שמאות הרכוש

כל אלה מוסיפים לארגז הכלים של השמאי, מוסיפים לו ידע רב-תחומי ומקיף שבו יכול השמאי לתת חוות דעת מקצועית כבר מהשלבים הראשונים בליווי שמאי מקצועי ובעל ניסיון.

מכללת אפיק מסייעת אף לאתר התמחות מתאימה לסטודנטים, שלא יגיעו חסרי כלים בעת מתן חוות דעת משפטיות ומנומקות”.  

נוסף על כך מכללת אפיק מעניקה כרטיס  (בתמונה) לאחר לימודי שמאות רכוש, המהווה ראיה להסמכה לשמאות רכוש ואיתו ניתן להתחיל מיד בעבודה.

רוצים ללמוד על התחום הרחב של שמאות רכוש? מוזמנים ליצור איתנו קשר לעוד פרטים.

  י

כתבות נוספות שיעניינו אותך

שיתוף

שלחו לנו הודעה

פוסטים נוספים

ידיים על מחשב. כיתוב: לימודי אונליין

לימודי אונליין – קורסים מומלצים און ליין 2022-2023

מעוניינים בהסבה מקצועית? חושבים על שינוי בקריירה? זה קל משחשבתם. כאן תמצאו לימודי אונליין וקורסים מומלצים און ליין שיאפשרו לכם ללמוד מהבית בזמן ובתנאים שנוחים לכם, עד לקבלת תעודת הסמכה ורכישת מקצוע..

מחברת עם מספרים ומחשב. כיתוב: מתי משלמים מס רכישה

מתי משלמים מס רכישה? – המדריך המלא

מס רכישה הוא מס אשר נגבה בעת עסקת רכישה של נכס נדל”ן והוא אחד הנושאים הנלמדים בקורס נדל”ן, מיסוי מקרקעין וכן שמאות מקרקעין. מס זה משולם על רכישת זכויות במקרקעין ומטרתו היא להשפיע על שוק

שנחזור אליך לעזרה בבחירת קריירה?

בחר את הקריירה שהכי מסקרנת אותך ונחזור אליך עם כל הפרטים

ליצירת קשר לחץ כאן

צור קשר

יש לך שאלות? צריך עזרה? מנהלי שירות הלקוחות שלנו ישמחו לענות לך על כל שאלה - הכנס את הפרטים שלך ואנו ניצור איתך קשר במהירות