מרכז ייעוץ והרשמה 1-700-700-741

פגיעה ברכוש עקב פגיעת טילים או פעולות איבה – מה צריך לעשות?

תמונת טיל + כיתוב פגיעה ברכוש עקב פגיעת טילים

מה צריכים לעשות במקרה שרכוש נפגע עקב פגיעת טילים או פעולות איבה וונדליזם? למי פונים? איך מערערים? מה המדינה מפצה ומה לא כלול בעסקה?

איך מתמודדים עם פגיעה ברכוש עקב פגיעת טילים או פעולות איבה? הפסקת האש מהאירועים האחרונים כבר נכנסה לתוקפה, עם זאת עדיין אומדים את הנזקים לרכוש. בתים, מוסדות ותשתיות נפגעו עקב פגיעת הרקטות. בעוד הלוחמה נגמרה, הנזק לרכוש עדיין כאן. מי אחראי לפצות? איך דורשים את הפיצוי? ומה הנזקים הנכללים בפיצוי?  ומה תפקיד שמאות הרכוש ושמאות המקרקעין במקרים אלו?

חוק מס רכוש – נזק ישיר ונזק עקיף

החוק שעניינו פגיעה ברכוש עקב פגיעת טילים או פעולות איבה הוא חוק מס רכוש, המתייחס לנזקים לרכוש או למבנה עקב פעולות איבה.  החוק  ובעקבותיו הפסיקה, מתייחס לכל מי שרכושו נפגע באופן ישיר  מפעולות איבה – כולל פגיעת רקטות, שריפת רכוש, חבלה וכדומה.  

החוק מתייחס הן לבעלי עסקים והן לבעלי בתים פרטיים, ולפגיעה בבתים – כמו גם לפגיעה בכלי רכב, ציוד ורכוש בבית ומחוץ לבית. בכל הארץ אם עסקים נפגעו ישירות הם זכאים לפיצוי עבור ההפסדים, אובדן הרווחים ותיקון ושיפוץ להשבת המצב לקדמותו. 

בנוסף נגרמים גם נזקים עקיפים, כמו פגיעה ברווחי העסק. לכן החוק קובע שעסקים ברשימת יישובי הספר יקבלו פיצוי על פגיעה ברכוש עקב פגיעת טילים למשל גם אם העסק שלהם לא נפגע ישירות, למשל הפסדי הכנסות, פגיעה ברווחים או באפשרות למימוש נכסים. רשימת יישובי הספר משתנה ומתעדכנת. נכון להיום מדובר בכל יישובי עוטף עזה.

פגיעה ברכוש עקב פגיעת טילים או פעולות איבה – למי פונים

הגורם האחראי לפיצויים ולאומדן הנזק הוא מס רכוש. זו קרן הפיצויים של רשות המיסים. מיד לאחר קרות האירוע ולאחר היתרים של כוחות הביטחון, במיוחד באירועים רבי נפגעים או עם נזק גדול, הם צריכים להגיע לבדוק את הנזקים בנכסים שנפגעו. הצוות כולל מהנדסים ושמאי רכוש. אם לא הגיעו יש לפנות למס רכוש  (דרך משרדי מס הכנסה או מס מקרקעין) ולתאם איתם שמאי שיאמוד את הנזק. אם הנזק נגרם מפעולות איבה או פיגוע ולא ממלחמה, יש להביא לכך אישור משטרתי.  השמאי גם יסביר כיצד להגיש את התביעה ואף יעזור להגיש אותה.

איך לנהוג לפני בדיקת השמאי

חשוב מאוד : עד שהשמאי מטעם מס רכוש מגיע לאמוד את הפגיעה ברכוש עקב טילים או פעולת איבה, יש להשאיר את המצב על כנו. כלומר אסור לפנות ציוד, מלאי, פסולת וכן את כל החפצים האחרים ללא תיאום עם השמאי. וודאי שאין לתקן שום נזק עד הבדיקה.

רוצים לדעת מתי עוד צריך שמאי רכוש?  מומלץ לקרוא את המאמר על לימודי שמאות רכוש: כיצד להעריך את גובה הנזק. 

תביעה מקוונת למס רכוש עקב פגיעת טילים או פעולות איבה

ניתן לשלוח תביעה מקוונת עבור נזק ישיר מפגיעת טילים או פעולות איבה. יש לפרט את  סוג התביעה: רכב, מקרקעין, חקלאות וכד’. כמו כן יש לתאר את סוג הפגיעה, פרטי או עסקית. חובה לכלול את המידע המלא על הנזק שנגרם ואת פרטי הניזוקים. למסמכים הדרושים לתביעה המקוונת.

עד מתי לשלוח את התביעה

על פגיעה ברכוש עקב פגיעת טילים או פעולות איבה יש להודיע עד שבועיים לאחר קרות הנזק. את התביעה לפיצויים יש לשלוח בתוך שלושה חודשים מהיום שבו אירע הנזק.

סוגי הנזקים בעקבות פעולות איבה או פגיעת טילים

מס רכוש מתייחס לכמה סוגי נזקים: נזקי מבנה, נזקי רכב, נזקים לחפצים בדירות מגורים, נזקים לעסק ונזקים שנגרמו לעוברי אורח.

הטיפול בנזקי מבנה

במקרה של פגיעה במבנה יש באפשרותכם לבחור בין שיקום עצמי לשיקום דרך החברות העובדות עם מס רכוש, בהתאם להערכת השמאי. 

עוד על ביטוחי מבנה אפשר לקרוא במאמר מה חשוב להכיר במסגרת ביטוח מפני שריפות.

פיצוי במקרה של נזקים לחפצים

במקרה של פגיעה בחפצים  יש פיצוי עד תקרה מסוימת, בהתאם לסוג החפצים ומספר הנפשות, כך לדוגמה במקרה שרהיטים נפגעו, אם מדובר ביחיד נכון ל-2021 הוא יפוצה בשיעור של עד 15,393 שקל, ואילו במקרה של משפחה יינתן פיצוי של 5,382 לכל ילד. אם מדובר בבגדים הפיצוי עבור יחיד יהיה עד 5,466 שקל, ובמשפחה  גובה הפיצוי 1,640 שקל לכל ילד. יש אפשרות להגדיל את התקרה בהתאם לתשלום פרמיה. חפץ שלא ניתן לתיקון יפוצה במחיר חפץ חדש.

טבלת חפצים ופיצויים

*בשקלים

קרן הפיצויים לא מפצה נזק שנגרם לתכשיטים, חפצי אומנות, עתיקות וכסף מזומן. עם זאת, אפשר להגדיל את הרחבת כיסוי הביטוח תמורת 0.3% משווי החפץ.

ביטוח חפצי אומנות ותכשיטים עקב פגיעת טילים או פעולת איבה

“נזק נוסף הוא לפריטי אומנות שלא ניתן לשחזר גם אם לא נפגעו לגמרי. למשל ציורים על נייר, כלי זכוכית,  קרמיקה ופורצלן, ואפילו כלי כסף, ערכם יורד בעשרות אחוזים אם נוצר בהם פגם כלשהו ולו גם הקטן ביותר. חפצי אומנות שומרים על ערכם רק כאשר הם ללא כל פגם”. 

תמונה: המרצה סימה סימון על פגיעה ברכוש עקב פגיעת טילים ופגיעה בחפצי אומנות
סימה סימון, מרצת הקורס להערכת חפצי אומנות ועיצוב

נדגיש כי  הניזוק זכאי לפיצוי אם וכאשר הוא מבוטח לערך כינון בביטוח חפצי אומנות. ערך הביטוח צריך להיקבע בזמן שעושים ביטוח כערך מוסכם בין המבוטח והמבטח כדי למנוע חילוקי דעות בזמן מימוש דמי הביטוח. 

“במקרה של פגיעה בחפצי אומנות הדבר הראשון שצריך לעשות זה לפנות לחברת הביטוח ולהצהיר על פגיעתם”. 

“אם חפצי אומנות שלא בביתי נפגעו והם מבוטחים גם במקום אחר מאשר בתוך הבית, אותו כלל חל גם עליהם. עם זאת יש לברר אם קיים סעיף המבטח חפצים אלו מחוץ לבית (זה צריך להיות מצוין בפוליסה)”.

פגיעה ברכב בעקבות פגיעת טילים או פעולות איבה

במקרה של פגיעה ברכב עובדי מס רכוש יפנו את הניזוקים מיד לכל מוסך שיבחרו, בתנאי שהשמאי אישר לתקן את הנזק. המסמכים הנדרשים הם: רישין רכב, אישור משטרה, ייפוי כוח (אם צריך), הסכם ליסינג (בבעלות לטווח ארוך), אישור מחברת הביטוח, אישור מהבנק או צילום צ’ק

במקרים של ונדליזם יש שתי אפשרויות בפני הניזוק: לתבוע ישירות את המזיק, משימה בלתי אפשרית לאיתור, ופנייה למס רכוש. חברות ביטוח לרוב מחריגות נזקי איבה ומלחמה מהביטוח המקיף.

פגיעה בעסק

במקרה שעסק נפגע אתם זכאים לפיצויים בעקבות פגיעה בציוד, בתכולה ובמלאי. בתביעה צריך להצטייד בדוחות מלאי, אישור עסקי שהציוד שלכם, אישור מס הכנסה ואישור בנק או צ’ק.

נזק לעוברי אורח

אם נקלעתם במקרה לאירוע שבו נפגע רכושכם, יש לגשת לאנשי מס רכוש הפרוסים בשטח או למשרדי מס הכנסה או מס מקרקעין. עליכם להצטייד באישור משטרה שאכן הנזק הוא בעקבות האירוע. יש לשמור את החפצים הניזוקים עבור הערכת השמאי.

שמאי עצמאי או שמאי מס רכוש

האם במקרה של פגיעה ברכוש עקב פגיעת טילים עדיף שמאי של מס רכוש או שמאי עצמאי? בעוד לרוב אכן האומדן של השמאים ממס רכוש הוא הוגן ואף אנשי מס רכוש מספקים לטובת הניזוק אנשי מקצוע, אף פעם אין מאה אחוז. לכן בענף ממליצים לשכור גם שמאי עצמאי, בעיקר במקרים שהנזק גדול. חוות דעתו של השמאי העצמאי תשמש בתביעה מול מס רכוש וכך גם במקרה של ערעור על גובה הפיצוי שקבעה קרן הפיצויים. כדאי גם למלא את התביעה בעזרת עורך דין מטעמכם ובהתאם להחלטת השמאי העצמאי.

איך מערערים על ההחלטה

ברוב המקרים מס רכוש מקבל את התביעה, עם זאת כמובן תמיד יש חריגים. במקרה זה ניתן להגיש ערר לוועדת ההחלטות של מס רכוש. אם גם החלטה זו נדחתה ניתן לערער בבית המשפט המחוזי. גם במקרה של פגיעה בחפצי אומנות ניתן לערער. הגורם המכריע הוא בית המשפט, למשל לתביעות קטנות עד גובה תקרה מסוימת.

פרטים ליצירת קשר

רשות המסים – הקרן לפיצויים .*4954

למוסדות לפי מיקום

רוצים לדעת יותר?

במאמר זה סקרנו רק חלק קטן מהתחום המרתק והאינסופי של שמאות רכוש בנושא פגיעה ברכוש עקב פגיעת טילים. רוצים לדעת יותר? יש לנו קורס מקיף בדיוק בשבילכם,  תוכלו ללמוד גם על נזקי רכוש אחרים ודרכים להערכתם וכמובן גם להתפרנס יפה מאוד. תוכלו להירשם כאן בטופס למטה או מיד  להתחיל ללמוד.

כתבות נוספות שיעניינו אותך

שיתוף

שלחו לנו הודעה

פוסטים נוספים

ידיים על מחשב. כיתוב: לימודי אונליין

לימודי אונליין – קורסים מומלצים און ליין 2022-2023

מעוניינים בהסבה מקצועית? חושבים על שינוי בקריירה? זה קל משחשבתם. כאן תמצאו לימודי אונליין וקורסים מומלצים און ליין שיאפשרו לכם ללמוד מהבית בזמן ובתנאים שנוחים לכם, עד לקבלת תעודת הסמכה ורכישת מקצוע..

מחברת עם מספרים ומחשב. כיתוב: מתי משלמים מס רכישה

מתי משלמים מס רכישה? – המדריך המלא

מס רכישה הוא מס אשר נגבה בעת עסקת רכישה של נכס נדל”ן והוא אחד הנושאים הנלמדים בקורס נדל”ן, מיסוי מקרקעין וכן שמאות מקרקעין. מס זה משולם על רכישת זכויות במקרקעין ומטרתו היא להשפיע על שוק

שנחזור אליך לעזרה בבחירת קריירה?

בחר את הקריירה שהכי מסקרנת אותך ונחזור אליך עם כל הפרטים

ליצירת קשר לחץ כאן

צור קשר

יש לך שאלות? צריך עזרה? מנהלי שירות הלקוחות שלנו ישמחו לענות לך על כל שאלה - הכנס את הפרטים שלך ואנו ניצור איתך קשר במהירות