מרכז ייעוץ והרשמה 1-700-700-741

אתיקה מקצועית בתחום השמאות – מכללת אפיק

בשנים האחרונות נושא האתיקה זוכה להתייחסות רחבה בקרב קהלים וציבורים שונים. תחום האתיקה הרחב כולל בתוכו היבטים מוסריים לצד היבטים התנהגותיים ומקצועיים של בעלי מקצוע שונים. העיסוק בו עלול, לא פעם, לעורר דיונים נוקבים שעלולים אף ליצור חוסר נוחות בקרב הציבור העוסק בו.

 

בשנים האחרונות נושא האתיקה זוכה להתייחסות רחבה בקרב קהלים וציבורים שונים. תחום האתיקה הרחב כולל בתוכו היבטים מוסריים לצד היבטים התנהגותיים ומקצועיים של בעלי מקצוע שונים. העיסוק בו עלול, לא פעם, לעורר דיונים נוקבים שעלולים אף ליצור חוסר נוחות בקרב הציבור העוסק בו.

לאתיקה מקצועית מקום משמעותי בתחומי מקצוע רבים בעולם המערבי. ביטוי רחב זה, עליו נרחיב בהמשך, מקבל התייחסות רחבה בתחומי משפט ורפואה כשהוא דינמי ופועל יוצא של החברה בה אנו חיים. גם בתחום השמאות נושא האתיקה המקצועית מהווה נושא חשוב שאליו נדרשים בעלי המקצוע ואלו העומדים בתפקידי המפתח של תחום זה.

הבחנה בין אתיקה לאתיקה מקצועית

על מנת שנוכל להעמיק ולעסוק בנושא של אתיקה מקצועית בתחומים רבים ובתוכם בתחום השמאות בישראל, חשוב תחילה לעשות הבחנה בין ההגדרה של “אתיקה” לעומת “אתיקה מקצועית”.

המונח “אתיקה” הינו מונח מתחום הפילוסופיה הנוגע לנושאים של מוסר ומידות טובות. האתיקה מהווה נדבך נוסף בתחום הפילוסופי הרחב בשאלות מוסר מהותיות הנוגעות לנו כחברה וכאינדיבידואלים. מנגד, המונח “אתיקה מקצועית” הינו מונח יישומי ומצומצם הרבה יותר הנוגע לאורחות והתנהלות של קבוצות מסוימות בחברה ובעלי עניין מקצועי.

פרופסור אסא כשר, העוסק בפרגמטיקה של אתיקה מקצועית, הגדיר את אתיקה מקצועית כ”תפיסה סדורה של האידיאל המעשי של ההתנהגות במסגרת מקצועית, שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת”.

מתוך אמירתו של אסא כשר ניתן להבין בצורה מעמיקה יותר מהי משמעות המושג. ראשית, האתיקה המקצועית, ואתיקה בכלל, הינה תפיסה סדורה ולא רק אוסף של כללים והנחיות. לצד אותה תפיסה, קיים מבט רחב על בעיות של מקצוע או תחום מסוים והשאיפה לפתור חלק ניכר מאותם בעיות ואתגרים ובכך ליצור אידיאל שיבוא לידי ביטוי בהתנהגות, עשייה ועבודה מקצועית. כך יוכלו אנשי המקצוע לשאוף להיות המובילים בתחומם תוך שמירה על התנהגות מקצועית ראויה.

אתיקה מקצועית בתחום השמאות

תחום השמאות הרחב מעמיד את אנשי המקצוע בחזית בכל הנוגע לדילמות רבות הנוגעות לנושאים של אתיקה מקצועית. חלק ניכר מהדיונים מתייחסים לעובדה שמהשמאי קיימת הציפייה לשמור אמונים למקצועיותו ולהעניק חוות דעת ללא משוא פנים. כזו שאין בה לתעדף את אחד הצדדים, בין אם מדובר בחברות הביטוח, המהוות כוח כלכלי משמעותי, ובין את קהל המבוטחים.

חשיבות האתיקה המקצועית בתחום השמאות הובילה מסגרות בתחום לקבוע לעצמן כללים והנחיות הנוגעים למקצוע. לשכת שמאי המקרקעין בישראל מהווה גוף משמעותי בתחום השמאות בישראל. הלשכה מתווה דרך מקצועית עבור רבים העוסקים בתחום הנדל”ן, כשגם היא מקפידה לעסוק ולהתייחס לתחום האתיקה המקצועית. באתר האינטרנט של הלשכה קיימת התייחסות לנושא ובה השאיפה לעמוד בקוד התנהגות של שמאי המקרקעין בישראל. קוד המעוגן בחוק שמאי מקרקעין שמקורו עוד בשנות ה-60.

לצד הישענותה של לשכת שמאי המקרקעין בישראל על סעיפים בחוק הנוגעים לאתיקה מקצועית, מצהירה הלשכה כי היא “פועלת לגיבוש כללים מקצועיים ולטפל בבעיות אתיקה מקצועית. בתקנון הלשכה נקבעו סמכויותיה לקביעת כללים לאתיקה מקצועית ולטיפול בבעיות אלה. לשכת שמאי המקרקעין קבעה כללי התנהגות הכלולים כנספח לתקנון הלשכה אשר מוסיפים לתקנות האתיקה המקצועית שנקבעו ע”י שר המשפטים”.

כללי האתיקה של לשכת שמאי המקרקעין מתייחסים בצורה נרחבת ליחסים בין שמאי ללקוח – בין אם בנושאים של גילוי נאות, שכר טרחה ראוי, שידול ועוד. לצד אלו, מתייחסת הלשכה גם בנושאים הנוגעים לאופן התנהלותו של השמאי ביחס למקצוע והכללים בו וכמובן להיבטים מקצועיים חשובים שבהם גם ביטוי לאתיקה, מוסר והוגנות.

על מנת להבין עד כמה חשוב ומשמעותי נושא האתיקה המקצועית בלשכת שמאי המקרקעין, יש להתייחס להצהרתה כי “עבירות על כללי האתיקה יכול שייחקרו על ידי מועצת השמאים ויכול שייחקרו בבית הדין של לשכת השמאים. למועצת השמאים ישנה הזכות להשעות שמאי מעיסוק במקצוע או למחוק אותו מפנקס שמאי המקרקעין, נוסף על התראה, או נזיפה. בית הדין של לשכת שמאי המקרקעין יכול להפסיק חברותו של חבר לשכה לתקופה קצובה או לצמיתות, נוסף על התראה, נזיפה, פרסום ההחלטה או תשלום הוצאות”. בחירה של הלשכה לקחת חלק גם בהליך של סנקציות וענישה גם בתחומה, יש בו להבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים עד כמה נושא זה מהווה אבן יסוד של הלשכה ובמקרים שהדבר נדרש תסלק מתוכה אנשי מקצוע שדרסו ברגל גסה את הכללים האתיים בהם היא מאמינה.

התאמת כללי האתיקה למציאות של ימינו

נושאים של אתיקה ומוסר הינם נושאים דינמיים שיש בהם להשתנות ולהתחדד לאורך השנים ולבטח להיות שונים בכל מסגרת מקצועית. הדינמיות בתחום זה מייצרת כמובן פעילות רחבה של מוקדי כוח שונים המעוניינים שכללי האתיקה המקצועית יממשו כמה שיותר קרוב לראייתם ומשנתם. דבר שיבטיח להם כוח, השפעה ודומיננטיות גדולה יותר.

דוגמה בולטת לניסיון לשנות ולחדד נושאים של אתיקה מקצועית בתחום השמאות נראו בתחילת השנה כשמשרד המשפטים, שבראשו עמד דאז השר אמיר אוחנה מטעם ה”ליכוד”, קידם עדכון נרחב בתקנות שמאי המקרקעין בתחום האתיקה המקצועית. קידום הנושא נעשה באמצעות תזכיר חוק שפורסם על ידי השר ובו מצוין כי “עניינו של התיקון הוא בהתאמת כללי האתיקה למציאות העכשווית ולהתפתחות בעיסוק השמאי”.

תזכיר החוק שהוצא על ידי משרד המשפטים מתייחס נקודתית לנושאים שיש לתת עליהם הדעת, דוגמת הוספת פרטי חובה לדו”ח שומה, כשהחסרתם מהווה עבירה, הוספת מידע דוגמת מצב הרישוי בנכס והתחשיבים. כל אלו, מבחינת משרד המשפטים, מהווים “חלק בסיסי ומהותי מהשומה ולפיכך ראוי שיהוו חלק מהמינימום הנדרש”. בנוסף לכך, מתייחס התזכיר גם לנושאים של שכר, חובת סודיות למול חובת גילוי מידע ועוד.

הפעולה אותה הוביל השר אוחנה בתחילת 2020 מהווה דוגמה נהדרת “ניעור השמיכה” בכל הנוגע לרצון והשאיפה להתאים את כללי האתיקה המקצועית למתרחש היום בתחום. פעולת המשרד והשר יש בה להיות יעילה כשהיא תעשה יד ביד עם הגופים המשמעותיים הנוספים הנוגעים לתחום שמאות המקרקעין בישראל. כך גם יישאר האיזון המתבקש בין שאיפותיהם של גופים ממשלתיים לצד שאיפותיהם של הגופים העוסקים ומובילים את תחום המקצוע.

אתיקה מקצועית – מכללת אפיק

במכללת “אפיק” רואים באתיקה המקצועית נדבך חשוב הנוגע לנושאי הליבה של הקורסים השונים המוצעים לסטודנטים במכללה. בכל נושא אליו נחשף הסטודנט במכללה מעלה כמובן דיון מעמיק וחשוב הנוגע לאתיקה מקצועית שחשוב כמובן לתת עליו את הדעת.

לימודי שמאות רכוש זה תחום ענק המכיל מגוון של מסלולי לימוד, החל מקורס הערכת אומנות ועתיקות ועד לשמאות רכוש וחקלאות, עד מומחה לבית משפט וללא צורך בהסמכה ממשלתית כל שהיא.

השכר של שמאי רכוש משתנה וזה תלוי מאוד בהיקף תעודות ההסמכה שיש לכם.

 

אצלנו באפיק אונליין אתם מקבלים 5 תעודות הסמכה במסלול אחד, וגם המחירים באונליין משתלמים – שזה מטורף, והכל באונליין.

אז אם שאלתם את עצמכם האם כדאי ללמוד את התחום, אז ברור שכן, בין היתר מאחר וזה מקצוע מבוקש, שקל יחסית למצוא בו התמחות , ויש חוסר של שמאי רכוש וחקלאות בישראל ולכן שמאי רכוש דרושים בכל חלקי הארץ ואלו הסיבות האמיתיות ללמוד שמאות רכוש וחקלאות.

לגבי תנאי הקבלה ללימודי שמאות רכוש – זה פה. , וגם אפשר לקרוא איך למצוא עבודה כשמאי רכוש מפה.

 

צוות המדריכים והמרצים במכללה, המגיעים מתחומי השמאות השונים, מכירים עד כמה חשוב להתוות דרך מקצועית ובה זוכים הסטודנטים לכלים מקצועיים ובהם, בראש ובראשונה, עומדת מקצועיותם והגינותם כמעלה ראשונה לפני כניסתם לתחום מאתגר ומחייב.

Main website contact form
כתבות נוספות שיעניינו אותך

שיתוף

פוסטים נוספים

קורס מזכירות – קבלו המלצה מחנן

שלום לכולם! אני חנן, ואני רוצה לשתף אתכם בחוויה המדהימה שלי מקורס מזכירות במכללת אפיק. אם אתם מחפשים דרך להתקדם בקריירה או לרכוש מקצוע מבוקש, קורס מזכירות הוא בדיוק מה שאתם צריכים.

שלחו לנו הודעה

טופס ראשי
הסכמה לתקנון

מדריך להסבה מקצועית למייל,
מתאים?

טופס ראשי
הסכמה לתקנון

ההכשרה המקיפה בישראל

100% אונליין
5 תעודות מקצוע

לקבלת המדריך למייל:

טופס ראשי
הסכמה לתקנון
ליצירת קשר לחץ כאן

צור קשר

יש לך שאלות? צריך עזרה? מנהלי שירות הלקוחות שלנו ישמחו לענות לך על כל שאלה - הכנס את הפרטים שלך ואנו ניצור איתך קשר במהירות

טופס ראשי
הסכמה לתקנון